January 13, 2023

Voordelen van een bouwtekening

Wil jij weten waarom je een bouwtekening moet laten maken? Lees in onderstaand artikel waarom jij een bouwtekening nodig hebt.
Nieuwbouw
Verbouwing

Voordeel 1: Verbeterslag in de communicatie

Een bouwtekening is ontzettend belangrijk, zelfs bij vergunningsvrije projecten! Een bouwtekening en bouwkundig tekenwerk is er niet voor niets, een bouwkundige tekening is bij verbouwingen en nieuwbouw eigenlijk het contract tussen de aannemer en de klant en is de basis voor elk project. Ook is de tekening nodig om uit te leggen wat u wensen precies zijn van het bouwplan. De tekening helpt dit over te brengen aan bijvoorbeeld de aannemer of constructeur. 

Meerdere partijen maken gebruik van deze bouwtekening. Bijvoorbeeld de gemeente heeft deze tekening nodig om op basisvan dit document, eventueel een vergunning te verlenen. Zij kunnen hierop zien hoe het eruit komt te zien, wat de afmetingen zijn en welke materialen er worden gebruikt. Ook de aannemers en uiteindelijk de mensen die het gaan uitvoeren, werken aan de hand van de bouwtekening. Op basis van deze tekening, kunnen zij bijvoorbeeld bepalen hoeveel materiaal er ingekocht moet worden, ook kunnen zij op basis van dit document, een planning maken voor hun medewerkers.Natuurlijk zal de opdrachtgever deze bouwtekening ook gebruiken, bijvoorbeeld om te controleren of aan het einde van de bouw, iedereen wel gedaan heeft, water gedaan moest worden.

Voor elke fase van het project zijn er verschillende tekeningen, hoe verder in het project je bent hoe gedetailleerder de tekeningen zullen zijn. Bureau-M2 kan u assisteren vanaf het ontwerp tot en met de werktekeningen. 

Voordeel 2: Voorbereiding op de vergunning

Als u project een vergunning nodig heeft zijn bouwtekeningen zelfs een vereiste vanuit de gemeente en ben je dus verplicht kwalitatieve tekeningen te laten maken. Sommige mensen vragen ons zelfs of ze dit misschien zelf kunnen doen. Theoretisch gezien kan dit maar er zijn tegenwoordig zo veel eisen en wetten waar de tekening aan moet voldoen dat wij dit ten zeerste afraden. Zonder bouwkundige achtergrond of ervaring zul je niet begrijpen waar je moet beginnen. 

Om het nog ingewikkelder te maken zijn er ook nog lokale regels en welstand commissies die per gemeente andere eisen stellen aan het te bouwen bouwwerk. Wij zullen dieper ingaan op de inhoud van bijvoorbeeld het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de rol van de gemeente en welstand in het bouwproject in ons artikel over bouwwetgeving. 

Terug naar de regels over bouwkundig tekenwerk. 

Hoe toon je nou precies aan dat je aan al deze wetten voldoet en dus gaat bouwen volgens de regels? Dat doe je middels eenbouwtekening, op deze tekening staan alle regels, normen, materialen en berekeningen verwerkt. Een bouwkundige of bouwkundig adviseur levert de informatie die de tekenaar zal verwerken op zijn tekening. Bureau-M2 heeft beide in dienst en verwerkt deze informatie dus meteen op de bouwkundige tekeningen. 

Dit zijn vaak de minimale tekeningen die gemaakt moeten worden voor elke verbouwing of nieuwbouwproject. 

1. Plattegronden schaal 1:100 (bestaand en gewijzigd)

2. Situatietekening (bestaand en gewijzigd)

3. Gevels schaal 1:100 (bestaand en gewijzigd)

4. Doorsnedes schaal 1:100 (bestaand en gewijzigd)

5. Detailtekeningen schaal 1:5/1:10 (bestaand en gewijzigd)

6. Bouwfysica berekeningen en bouwbesluit rapportage

7. Een visualisatie of 3D is geen vereiste maar helpt vaak wel om iedereen een goed beeld te geven van de uitstraling die je wilt bereiken met het project.

Voordeel 3: Kosten besparend

Wij begrijpen dat veel mensen kosten willen besparen en denken dat ze deze kosten kunnen besparen op het tekenwerk. Dit kan ook maar wij proberen al onze klanten altijd uit te leggen dat kwalitatieve tekeningen juist geld zullen opleveren. Niet letterlijk maar bijvoorbeeld ineen kwalitatiever bouwproject, efficiëntie in de bouw waardoor sneller opgeleverd kan worden en minder manuren nodig zijn, als garantiemiddel bijschade of onkunde door de aannemer, het voorkomen van bouwfouten. 

Ook kan de uitvoerende partij van het project eenveel gedetailleerdere prijs opstellen en zo kom je tijdens het project niet voor dure verrassingen te staan. 

Door het inschakelen van een bouwkundig teken en adviesbureau kunt u op voorhand juist besparen op de kosten in bijvoorbeeld materiaal. Wij tekenen bijvoorbeeld alles in 3D en hiermee zien wij fouten, problemen of moeilijk knopen in het project op voorhand en niet achteraf.Hiermee voorkomen wij vervelende meerwerk offertes van de aannemer.

Voordeel 4: Fouten voorkomen

Als er een tekening is van het bouwproject kan erin de toekomst ook weer efficiënter gewerkt worden. Iedereen kan vanaf de tekening zien wat de constructie van de woning is en wat de dragende wanden zullen zijn. Als er een vergunning is aangevraagd staan deze tekeningen ook automatisch in het archief van de gemeente. Zo weet je zeker dat tekeningen door meerdere mensen gecontroleerd zijn en er geen fouten worden gemaakt in de constructieberekeningen of bouwbesluit berekeningen, wel zo fijn!

Ook kan er in de toekomst makkelijker iets aangepast worden in de woning omdat iedereen kan zien welke materialen er zijn toegepast en eventueel zelfs waar het leidingwerk en Electra werk is geplaatst. 

Voordeel 5: Juridisch sta je sterker

Met een bouwtekening kun jij in een vroeg stadium al meteen duidelijk maken wat jij wilt bereiken met het project. Ook als achteraf blijkt dat niet er niet geluisterd is of er discussie is ontstaan sta je vele malen sterker met een bouwtekening. In feite is dit het contract tussen jou en de uitvoerende partij. 

Wij raden dan ook altijd al onze klanten aan om de tekeningen als bijlage op te nemen in de aannemingsovereenkomst. 

‍Conclusie

Wees slim en laat altijd bouwtekeningen maken maakgebruik van de kennis die een ingenieur heeft. Bezuinig het tekenwerk niet uit de begroting van uw project en voorkom bouwfouten en discussies met de aannemer. Het is raadzaam om werktekeningen uit te laten voeren door de ontwerpende partij zodat één partij het hele overzicht heeft van alle bouwonderdelen welke bij elkaar komen. Hiermee kan je bouwfouten voorkomen.

Alles wat voor een aannemer benodigd is voor de uitvoering dient op de werktekeningen vermeld te worden. Met een tekening behaalt iedereen sneller zijn doelstellingen en zorg je voor een fijner bouwproces. 

Bent u geïnspireerd?

Neem dan contact op via ons formulier of boek direct uw gratis en vrijblijvende inloopspreekuur

Bent u geïnspireerd?

Neem dan contact op via ons formulier of boek direct uw gratis en vrijblijvende inloopspreekuur